Afdronk en slides van het 1e NIP Seminar Internet & Consumentenpsychologie

Single-arm-becips
Op 28 juni organiseerde Online Dialogue samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) het eerste seminar Internet en Consumentenpsychologie. Negen sprekers, een zaal vol psychologen en één onderwerp op de agenda: in hoeverre gaan online gedragsbeïnvloeding en ethiek hand in hand?

Hier vind je de slides van de presentaties tijdens het seminar Internet & Consumentenpsychologie

Wanneer wordt een duwtje een push?

De verzamelde vakgenoten worden door de sprekers als eerste uitvoerig bijgepraat over effectieve en nieuwe mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding. Als psycholoog kun je heden ten dage meer dan ooit te weten komen over (online-) gedrag en hoe we meer accurate voorspellingen over dit gedrag kunnen doen. Vooral de opkomst van het internet, waar alles meetbaar is, is een ‘wereldwijd walhalla’ voor de psycholoog, aldus Bart Schutz. Naar schatting zitten er zo’n 100 miljoen mensen in Nederland per maand in online testen, de steekproef is groter dan ooit tevoren. De kennis over het menselijk gedrag groeit exponentieel. Ook studies naar onbewuste keuzes worden uitgebreid onderzocht. Bedrijven als Braingineers en NeuroLabs doen dagelijks vele experimenten om de onbewuste emoties van de mens in kaart te brengen. De blackbox die onze hersenen zijn, begint steeds een beetje duidelijker te worden met al deze nieuwe inzichten.

Hoe wenselijk is beïnvloeding?

Terwijl we volop aan het leren zijn hoe we gedrag het meest effectief kunnen beïnvloeden, rijst ook de vraag welke verantwoordelijkheid als psycholoog we hierbij hebben en wat ethiek hier ons in kan bijleren.

Beïnvloeding gebeurt overal en altijd. Van reclames op internet en tv tot billboards die buiten een winkel hangen. Het gebruik van geuren, kleuren, muziek, zichtbaarheid, exclusiviteit, ‘wat onze vrienden ons vertellen’, bonusartikelen en voordeelverpakkingen, … We worden altijd beïnvloed. Maar wanneer wordt een ‘Duwtje’ in de richting van wenselijk gedrag een ‘Push’ naar een asociaal gedrag? Waar ligt de grens tussen commercieel en algemeen belang?

Bedrijven zetten kennis van de menselijke gedragingen en de daarmee samenhangende beïnvloedingstactieken vooral in met als doel om de mens te scheiden van het geld ofwel het realiseren van extra omzet en groei.

In hoeverre wordt met gedragsbeïnvloeding grenzen overschreden?

James Williams, hoogleraar aan Oxford en adviseur van Google, doet hier dagelijks onderzoek naar. Hij constateert dat we in een wereld leven van overvloedige informatie, die bovendien altijd toegankelijk is. Het is voor aanbieders van informatie dan ook van doorslaggevend belang om zoveel mogelijk ‘aandacht’ te krijgen voor de informatie die je aanbieder verstrekt. En dat vertaalt zich in bedrijfsdoelstellingen zoals groei in aantal ‘clicks’ of ‘Time Spent on Page’.

James Williams

James Williams stelt dat deze kwantitatieve doelstellingen op gespannen voet staan met de behoefte van de gebruiker. De mens heeft intrinsiek meer behoefte heeft aan “Time Well Spent”: tijd met vrienden, familie, tijd voor een hobby, tijd voor …

Door de KPI om te buigen van ‘Time Spent’ naar ‘Time Well Spent’, verwacht hij dat er een basis is voor een duurzame klantrelatie. Wanneer iemand het gevoel heeft dat zijn/haar tijd goed besteed is, dan blijft die persoon terugkomen. Beïnvloedingstechnieken zouden dan niet meer louter gericht moeten zijn op ongegeneerd verkopen, maar op een waardevolle bijdrage aan het leven van de consument.

Op zoek naar balans

Hoe kunnen we er in de praktijk voor zorgen dat “Time Well Spent” beter herkenbaar en meer bespreekbaar wordt?

Afgelopen jaar heeft ethiek bij Online Dialogue hoog op de agenda gestaan. Niet alleen is er ethische code opgesteld, ook zijn we tot de conclusie gekomen dat bedrijven die in toenemende mate online communiceren, in mindere mate zicht hebben op het effect van de boodschap die ze versturen. Dit zorgt ervoor dat “Time Well Spent” snel naar de achtergrond verschuift.

In hoeverre gaan online gedragsbeïnvloeding en ethiek hand in hand? Ergens voelt het alsof deze twee onderwerpen elkaar snijden, maar ze lijken aan de andere kant ook niet meer zonder elkaar te kunnen.

Wij denken dat een fundamentele voorwaarde op een juiste balans tussen commercieel en algemeen belang lijkt te liggen in het actief onderzoeken van de daadwerkelijke gevolgen van gedragsbeïnvloeding en deze gevolgen af te wegen tegen het concept van “Time Well Spent”.

We zien graag jullie reacties tegemoet.

Nienke van der Sar - office & event manager

Nienke is al sinds 2011 een rots in de branding bij Online Dialogue. Als office manager stroomlijnt zij de werkzaamheden op kantoor en regelt en plant ze al onze Academy opleidingen. De organisatie van Conversion Hotel is bij haar in goede handen en ook de organisatie van onze andere events kun je blindelings aan haar overlaten. Met haar enthousiasme en gevoel voor humor zorgt zij voor gezelligheid in ons ODHouse en is zij ons Grill-Meisterin tijdens BBQ’s op ons dakterras. Als het even kan (lees: als het droog is) komt ze vanuit Vleuten met de fiets naar kantoor. Daarnaast houdt ze van tennissen, lekker eten en van zingen.