Expert review

Onderzoek leidend tot verbeter hypotheses

Onze experts analyseren het algemene gebruikers gedrag van de website en duiken in de wetenschappelijke kennis die beschikbaar is over uw branche. Vanaf 4500 euro leveren wij een overzicht van gerichte verbeter hypotheses.

Onze expert review bestaat uit 3 onderdelen:

Data
  • In de webanalyse data vinden we welke pagina’s relevant zijn en welk niet?
  • Op de belangrijke pagina’s achterhalen we het gedrag – wat doet de bezoeker wel en wat niet?
Usability
  • Alle belangrijke pagina’s worden door een UX expert bekeken op gebruikersgemak.
  • Door de UX expert wordt voor ontbrekende onderdelen uitgedacht waar deze het beste geplaatst kunnen worden.
Psychologie
  • De psycholoog analyseert relevante wetenschappelijke onderzoeken en geeft hieruit aanbevelingen in de review.
  • De psycholoog beoordeelt de huidige communicatie om de belangrijke pagina’s. Motiveert deze de bezoeker om verder te gaan?

De resultaten van onze expert review worden in een overzichtelijk presentatie document weergegeven. Wij kunnen wij deze bevindingen op locatie presenteren en nader toelichten.

Expert review case:

expert_reviewLeggle case
Voor het juridische platform Leggle maakten wij een expert review van hun website. Er waren nog weinig gegevens voor een goede webgedrag analyse, maar de wetenschap bracht een schat aan informatie over gedrag van mensen in relatie tot de noodzaak tot juridisch hulp. Samen met een uitgebreide usability review konden wij meer dan 40 verbeterpunten aanvoeren die door Leggle gebruikt zijn voor enerzijds directe implementatie en anderzijds hypotheses voor A/B-testen.

Leggle

Leggle is een platform voor jurische hulp van Das

Neem nu contact op voor een expert review: