Onze visie | Online Dialogue

Onze visie

Wij geloven in het centraal plaatsen van de dialoog met de klant en ontwerpen en optimaliseren vanuit deze gedachte de communicatie van een bedrijf over alle 1 op 1 marketing en verkoop en service kanalen. In eigen beheer kunnen wij strategie en concept tot en met interactie, design en content uitvoeren. Hierdoor zijn wij een uitstekende partner in klantdialoog strategie en uitvoer projecten zoals het ontwerpen en optimaliseren van nieuwe (mobiele) websites, online marketingacties en sociale kanalen.

chart_pieOnze meerwaarde zit in het feit dat wij continu meten en onderzoeken hoe mensen met een bepaalde combinatie van kennis, houding en gedrag reageren op communicatie afgestemd op hun behoefte.

Onze visie is dat je niet het verschil maakt door alleen uit te vinden wat de behoefte van de klant of prospect is, maar wel door extra aandacht te geven aan het overtuigen van de klant dat het vervullen van zijn behoefte via jouw organisatie de juiste keuze is.

onlinedialogue_vision_dialogues

Dialogen vinden cross channel plaats. De klant/prospect kiest niet specifiek voor 1 kanaal. De communicatie via de verschillende kanalen moet gelijk zijn en werkt optimaal wanneer deze op de klant/prospect is afgestemd. Hiervoor is het van belang om te begrijpen met welke houding en met welk gedrag de klant/prospect die dialoog start. Al deze informatie is via verschillende online kanalen te verzamelen en op te slaan voor gebruik.


Invloed op houding

De houding van de klant/prospect in de dialoog wordt bepaald door:

  • De persoonlijke ervaring met het bedrijf
  • De positionering van concurrende bedrijven
  • De media
  • De sociale omgeving

De uitdaging in het ontwerpen en optimaliseren van de dialoog op basis van houding zit in het wegnemen van de redenen waarom men niet of minder snel wil kopen bij een bedrijf. Wat zijn de “unique non buying reasons”?


Invloed op gedrag

Het gedrag van de klant/prospect in de dialoog wordt beïnvloed door:

  • De identiteit (leeftijd, inkomen, woonomgeving)
  • Het psychologisch profiel
  • De context (waar en met welke mensen)
  • De ervaring met en fase van het behoefteproces

De uitdaging in het ontwerpen en optimaliseren van de dialoog op basis van gedrag zit in het leveren en zichtbaar maken van content specifiek bedoeld voor de klant/prospect met een bepaald gedrag.


Gedragspersona’s

Zodra inhoudelijke details over houding en gedrag van de klant/prospect bekend zijn is het in combinatie met analyse van de zoekvraag van de klant mogelijk om gedragspersona’s te ontwikkelen. Persona’s waarvan duidelijk wordt welke communicatie en interactie, over welk kanaal, bij welk (groeps)profiel, in welke situatie optimaal rendeert.

onlinedialogue_vision_testHiervoor werken wij vanuit hypothesen over klantcommunicatie die we continue toetsen aan de werkelijkheid. Het optimaliseren van de communicatie is immers een continue proces. Geen proces om het proces, maar een systematische opbouw van gedragsinformatie bij klantprofielen welke als basis dient voor de inrichting van de dialogen over alle 1 op 1 marketing kanalen.

Lees over onze diensten.Niet alle functionaliteiten zijn actief